Innboforsikring – hva du skal huske

Forsikring er viktig, og noen forsikringer er viktigere enn andre. Her på Innboforsikring24 vil vi fortelle deg om innboforsikring og gi deg den informasjonen du trenger for å gjøre et godt valg når du vil finne den beste innboforsikringen for deg.

Populær innboforsikring

hedvig innboforsikring

★★★★★

Hedvig er en ny utfordrer i forsikringsbransjen som gir deg en veldig god pris og god service med appen sin. Føl deg trygg med god beskyttelse for deg, ditt hjem og dine ting.

Vanligvis beste pris
Ulykke/Uhell inngår uten ekstra kostnad
All overskuddet gis til veldedige organisasjoner

En god innboforsikring er gull verdt dersom du blir utsatt for tyveri. Den kommer også til nytte om strømmen går og maten du har i fryser og kjøleskap blir ødelagt som følge av dette, om noen stjeler sykkelen din fra garasjen eller ødelegger barnevogna til familiens yngste. Det finnes også innboforsikring som dekker skade eller tap av datautstyr som mobil, TV og datamaskin. Nøyaktig hva du har behov for vil avhenge av din livssituasjon, og hvor mange dere er i samme husstand.

Visste du forresten at dersom du leier og utleieenheten din blir utsatt for brann, vil den beste innboforsikring sørge for at du kan bo på hotell inntil videre? Det kan altså oppstå mange scenarioer du ikke har tenkt på, der du vil ha god hjelp av en ordentlig innboforsikring.

Hva er innboforsikring?

Innboforsikring dekker tap eller skade på alt du har av inventar og eiendeler i hjemmet ditt. Det spiller ingen rolle om du bor i en hybel, leilighet eller et stort hus. Det spiller heller ingen rolle om du eier boligen du bor i eller leier.

Dersom det, for eksempel, har vært innbrudd, vil innboforsikringen dekke tapet av løsøre. Skader på selve boligen dekkes gjennom andre forsikringer. Du må derfor ha en egen forsikring som dekker selve boligen din.

Mange tror at de ikke trenger innboforsikring dersom de leier bolig eller bor i et sameie eller i et borettslag. Dette kan fort bli en dyr misforståelse. Utleier eller sameiet har forsikringer som dekker utvendige skader på selve boligen. Dine personlige eiendeler, som møbler og lignende, må du selv forsikre gjennom en innboforsikring. Bor du et sted som er delvis møblert av utleier, må utleier forsikre de møblene han har satt inn og så må du ha en forsikring som dekker det som tilhører deg.

Dersom du eier eget hus, bør du være oppmerksom på at innboforsikring er inkludert i noen husforsikringer, men ikke i alle.

Derfor trenger du en innboforsikring

Livet er uforutsigbart, og ting skjer hele tiden. Dersom noe skulle skje, enten du blir utsatt for tyveri eller et strømbrudd ødelegger all maten i fryseren, vil innboforsikringen sørge for at du får dekket tapet av forsikringsselskapet. Tap og skader kan fort koste mye penger, og da er det godt å vite at du er dekket og slipper å måtte ut med alle kostnadene selv.

Tenk bare på hvor mye det vil koste å kjøpe nye klær, leker, møbler, pyntegjenstander, lamper og andre ting du trenger. Heldigvis opplever de færreste av oss å miste det vi eier i en brann, men om det skulle skje kan du i alle fall slappe litt mer av om du har en forsikring som dekker tapet ditt.

Tyveri er det kanskje flere som blir utsatt for. Det kan være alt fra tyveri av sykkel til verktøy du har i garasjen, eller vesken som blir stjålet på toget. En innboforsikring vil også dekke disse eventualitetene.

Hva dekker innboforsikring?

Innboforsikringen din skal dekke både skade og tap av eiendeler og løsøre. Med løsøre menes slike ting som møbler, interiør, elektronikk, bøker, sportsutstyr, barnevogn, leker, penger og annet du har i hjemmet ditt. Her kommer noen eksempler på hva den beste innboforsikring kan dekke:

  • Tyveri fra en bod og private uteområder.
  • Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn.
  • Knust mobilskjerm.
  • Veskenapping – dekning for tap av veskens innhold.
  • Ødelagte matvarer i fryser eller kjøleskap ved et strømbrudd.
  • Penger du har hatt liggende i boligen.
  • Tyveri av biltilhenger.
  • Tyveri av gressklipper eller verktøy.
  • Ulike typer rettshjelp.
  • Utgifter til utrykning dersom ulike husalarmer har blitt utløst.

Dette dekkes vanligvis ikke

Før du velger innboforsikring er det viktig å sjekke hva den dekker, og hva den ikke dekker. De aller fleste forsikringer har et øvre tak når det gjelder hvor mye de erstatter per gjenstand. Dersom du eier kunst og dyre gjenstander lønner det seg altså å ha en tilleggsforsikring på dette slik at du får riktig erstatning om noe skulle skje.

Det er heller ikke alle innboforsikringer som dekker slike ting som bunad, briller eller PC. Noen selskaper tilbyr egen forsikring for dette, mens hos andre må du kjøpe et ekstra tillegg til den vanlige innboforsikringen de tilbyr.

Det er kun du som vet hva du eier og hvor mye det vil koste deg å erstatte dette. Derfor bør du sikre at alt du eier er dekket og at forsikringsbeløpet er høyt nok.

Vær også oppmerksom på at de aller fleste innboforsikringer dekker alle som bor i samme husstand, det vil, for eksempel, si partner og barn. Siden vilkårene i en innboforsikring varierer fra selskap til selskap, bør du dobbeltsjekke at alle medlemmene i din husstand er forsikret gjennom en og samme innboforsikring.

Det er også slik at det er fratrekk for verdiforringelse, og dette skjer etter egne satser avhengig av hva slags gjenstander det dreier seg om.

Hvem gjelder forsikringen for?

Innboforsikringen gjelder først og fremst deg som tar opp forsikringen. I tillegg er det slik at den i langt de fleste tilfeller også gjelder for de du bor sammen med. Det vil si din ektefelle eller samboer og barn som bor hjemme. Noen ganger dekker også innboforsikringen andre medlemmer av samme husstand. Det vil si at dersom din bestemor eller onkel har flyttet inn hos deg, vil din innboforsikring også dekke dem.

Mange forsikringer dekker også barn i opptil to år etter at de har flyttet hjemmefra. Det vil si at om barnet ditt flytter ut for å studere, vil det fremdeles være omfattet av din forsikring inntil denne perioden er utløpt.

Hvilke forsikringer trenger du for boligen din?

Dersom du eier egen bolig, trenger du to former for forsikring. Det ene er altså innboforsikringen som dekker alt av eiendeler og løse gjenstander. Det andre du trenger er en husforsikring, ofte også kalt en villaforsikring. Denne dekker skader som kan oppstå på selve boligen, altså på slike ting som vegger og tak.

Dersom du bor i strøk der vær og vind utsetter boligen din for sopp og råte, bør du sørge for at husforsikringen din også dekker dette. Igjen er det viktig å se hva de ulike forsikringene faktisk dekker, og sørge for at du velger en som er adekvat i forhold til dine behov.

Innboforsikring når man leier

Selv om du leier boligen din er det viktig at du sørger for å forsikre eiendelene dine. En innboforsikring dekker det du tar med deg inn i utleieboligen. Vær likevel oppmerksom på at den ikke dekker skader du påfører boligen, kun skader som er påført av andre eller som, for eksempel, oppstår på grunn av brann eller vannlekkasje. Skader du selv påfører boligen vil bli trukket fra depositumsbeløpet når du en gang flytter ut av utleieobjektet.

Dersom du er utleier og leier ut et objekt som er helt eller delvis møblert, må du sørge for å ha en innboforsikring for disse eiendelene. Da får du dekket tapet om noe skulle skje.

Alle som driver med korttidsutleie, bør også ha en form forsikring av innbo og løsøre. Mange innboforsikringer dekker ikke hærverk eller tyveri som oppstår i slike tilfeller, så før du setter i gang bør du sjekke forsikringen din nøye. Leier du ut gjennom tjenester som Airbnb, har de ofte egne garantier som skal dekke deg om boligen blir utsatt for eventuelle skader.

innboforsikring når man leier

Innboforsikring for unge

Enten du flytter hjemmefra permanent eller for å studere, vil du trenge en innboforsikring. Nå er det slik at veldig mange innboforsikringer dekker barn som flytter hjemmefra i inntil 2 år. Denne perioden varierer fra selskap til selskap, så her lønner det seg å kontrollere innboforsikringen for å finne ut nøyaktig hvor lenge dekningen varer.

Husk også på at et av kravene for at innboforsikringen skal være gyldig er at barnet fremdeles er folkeregistrert på samme adresse som den innboforsikringen gjelder for. De fleste som flytter utenbys for å studere beholder sin hovedadresse hjemme. Flytter man hjemmefra permanent, bør man undersøke om man skal melde flytting med en gang og skaffe seg egen innboforsikring eller om det lønner seg å vente med dette for å være omfattet av samme forsikring som foreldrene en stund til.

Det er mange utgifter med å flytte for seg selv, så det kan kanskje lønne seg å utsette noen av disse om man kan. Det som ikke lønner seg, er å ikke ha innboforsikring.

Innboforsikring student

Veldig mange forsikringsselskap tilbyr egne innboforsikring for studenter. Disse inkluderer gjerne reiseforsikring, slik at du er dekket på, for eksempel, reiser hjem. Selv om en slik forsikring er nødvendig, er den også kostbar. Derfor bør du først og fremst sjekke om du ikke er dekket av den forsikringen foreldrene dine eventuelt har. Slik vi har nevnt ovenfor kan du være dekket av denne i inntil 2 år, litt avhengig av hvilket forsikringsselskap dere bruker. Noen dekker også barna kun frem til en viss alder.

Dersom foreldrene dine ikke har noen innboforsikring, bør du helt klart tegne din egen. På den måten sikrer du eiendeler du har på studiestedet ditt. Skulle det skje noe, kan det være dyrt å måtte kjøpe inn alt på nytt selv.

Hva koster innboforsikring?

Kostnaden ved en innboforsikring avhenger av mange ulike faktorer. Den største av disse er selvfølgelig hvor mye du eier og hvor kostbart du mener det vil være å erstatte alt du eier. Derfor kan du si at jo mindre du eier og trenger å forsikre, desto billigere vil innboforsikringen bli. Hvor du bor vil også påvirke prisen.

I tillegg til at prisen varierer fra selskap til selskap, er det også slik at du vil få rabatt dersom du er medlem i en av Norges mange fagforeninger. Disse har ofte forhandlet frem gode avtaler til medlemmene sine.

Det kan også være lurt å samle forsikringene sine i ett og samme selskap. Det er nemlig slik at forsikringsselskapene gir deg rabatt dersom du har mer enn én forsikring hos dem.

Det siste tipset er å ikke bare sammenligne pris, men også se hva som faktisk er inkludert i forsikringen. Noen ganger kan det som ser ut som en dyr innboforsikring dekke så mange eventualiteter at den likevel blir billig i forhold til en grunnleggende forsikring som ikke dekker noe som helst.

Egenandeler ved skade

Dersom det oppstår en skade, må du regne med å måtte betale en egenandel. Hvor stor denne er vil avhenge av skaden og hva som er skadet. Det finnes imidlertid måter å redusere eller fjerne egenandelen på.

Dersom du sikrer boder og garasjer med lås, vil dette bidra til lavere egenandel. Det samme vil det å installere brann- og innbruddsalarm samt sikkerhetslås på ytterdører og verandadører. El-kontroll av boligen og en vannstoppeventil er også tiltak som både kan redusere egenandelen og prisen på selve forsikringen.

Noen av tiltakene kan være dyrere å iverksette enn andre, men på lang sikt kan mange av dem lønne seg. Ikke bare fordi forsikringen blir billigere, men også fordi du i enda større grad er sikret dersom noe skulle inntreffe.

Vanlige spørsmål

Her følger svarene på de mest vanlige spørsmålene nordmenn har til innboforsikring.

Hvem kan kjøpe innboforsikring?

Den som eier innboet, kan kjøpe en innboforsikring for å sikre dette innboet mot skader og tap. Eierens ektefelle, samboer eller partner kan også kjøpe innboforsikring.

Er barn dekket av innboforsikringen til foreldrene?

Alle barn er dekket av foreldrenes innboforsikring så lenge de også deler folkeregistrert adresse. Dette gjelder også om barnet flytter for å studere eller utføre førstegangstjenesten. Som regel er barnet dekket i inntil 2 år.

Hvor mye bør jeg forsikre innboet mitt for?

Dette vil avhenge av hvor mye du eier, og hvilken stand det er på det du eier. Det veiledende rådet er at du som regel eier mer enn du tror. Dersom du bor alene og har middels standard, bør du forsikre eiendelene dine for minst 700 000 kroner. En familie på fire i en vanlig bolig, eier kanskje eiendeler som bør forsikres for rett under 2 millioner kroner. Dette er bare noen eksempler, slik at du skal få et inntrykk av hvilke summer det er snakk om. Prøv å tenk på hva det ville koste å erstatte absolutt alt du har i boligen din.

Er jeg dekket av forsikringen når jeg har flyttet til ny adresse?

Dersom du skal flytte, må du melde fra om dette til forsikringsselskapet ditt. I de fleste tilfeller må du avslutte den innboforsikringen du har for den gamle adressen din og opprette en ny for den nye adressen din.

Er sykkelen min dekket av innboforsikringen?

Ja, dersom sykkelen din blir stjålet vil dette normalt være dekket av en innboforsikring.

Kan jeg gjøre noe for å få billigere innboforsikring?

Det finnes flere ting som vil gi deg lavere pris på forsikringen din. En av disse er å samle alle forsikringer på ett sted samt å undersøke om du er med i en fagforening som har forhandlet frem gode tilbud.

Kontakt

Productical AB

Org. 559134-3800

Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du gjøre det via e-post: hello@innboforsikring24.no